Áherslur leikskólans

Leikskólinn er fyrir öll börn óháð andlegu og líkamlegu atgervi, menningu og trú. Í leikskólastarfi fléttast saman menntun, uppeldi og umönnun í eina heild þar sem hverju barni er sýnd virðing og umhyggja. Áhersla er lögð á að börnin séu fullgildir þátttakendur í samfélagi leikskólans. 


Stefna Álftaborgar er að vera með metnaðarfullt starf sem styrkir sjálfsmynd barna og stuðlar að því að þau verði virkir þegnar í lýðræðissamfélagi sem er í örri þróun. 


Leiðarljós Álftaborgar í leik og starfi er að börnin njóti bernsku sinnar þar sem hugað er að vellíðan þeirra og öryggi. 


Gildi Álftaborgar sem vísa veginn og eiga að lita samskiptin og allt starfið er:

  • Umhyggja
  • Gleði
  • Virðing

Áherslur Álftaborgar.

  • Lífsleiknin flæðir um leikskólann. Markvisst er unnið með dygðirnar og eru þær tengdar inn í leik og nám barna. 

  • Vináttuverkefni Barnaheilla vinnur markvisst með vináttu sem spornar gegn einelti. 

  • Í umhverfismennt er lögð áhersla á að bera virðingu fyrir umhverfi sínu, flokka og endurnýta. 

  • Með læsi er unnið á gagnrýnan hátt með ritað mál, orð, tölur, myndir og tákn. Í viðtækri merkingu er einnig unnið með læsi á umhverfi, hegðu og aðstæður. 

  • Með foreldrasamvinnu er lögð áhersla á góð og uppbyggjandi samskipti og samvinnu. Foreldrar eru hvattir til að tala við okkur en ekki um okkur. 

 

Prenta |